WYNIKI DZIAŁAŃ 2020

SZKOŁA LETNIA

Szkoła Letnia została zorganizowana w ciągu 5 dni roboczych i była skierowana do studentów studiów magisterskich i doktoranckich z różnych środowisk (od humanistycznych, takich jak antropologia kulturowa czy ekokrytyka, po ekonomię, inżynierię rolniczą itp.) Zajęcia prowadzone były głównie przez naukowców i ekspertów z różnych dziedzin, a główne tematy dotyczyły łańcuchów żywnościowych, zaangażowania w zrównoważone sposoby produkcji kultury na uprawach, wpływu żywności na środowisko, zmiany klimatu i zdrowia, dobrych praktyk. Wydarzenie wzbudziło duże zainteresowanie wśród badaczy, naukowców, studentów i profesjonalistów z trzech zaangażowanych krajów, co znalazło odzwierciedlenie w dużej liczbie uczestników (53 osoby).

WARSZTATY i LABORATORIUM WSPÓŁPRACY

Warsztaty były jednodniowym wydarzeniem zorganizowanym – w języku lokalnym – skierowanym do profesjonalistów z sektora rolno-spożywczego z regionów RIS we Włoszech, Hiszpanii i Polsce, opartym na wysoce profesjonalnych seminariach eksperckich na następujące tematy: starożytne zboża, rośliny lecznicze oraz perspektywy technologiczne i rynkowe ziół aromatycznych; monitoring sensoryczny i rolnictwo cyfrowe stosowane w uprawie roślin; ewolucja modeli biznesowych dla rolników na obszarach wiejskich.

Trzy warsztaty wprowadziły konkretne metody w celu wygenerowania potencjalnych pomysłów biznesowych dla nowych przedsięwzięć poprzez ocenę rentowności modeli biznesowych. We Włoszech warsztaty oferowały kurs szkoleniowy na temat rolnictwa precyzyjnego, prezentację wywiadów wideo i świadków rolników i przedsiębiorców, Okrągły Stół, z doświadczeniami z przedsiębiorstw rolnych, stowarzyszeń, instytucji i uniwersytetów. W Polsce interwencje dotyczyły rynku dawnych zbóż, roślin leczniczych i aromatycznych; substancji bioaktywnych zawartych w ziołach i ich wpływu na funkcje organizmu; wartości odżywczych dawnych zbóż. Celem warsztatów w Hiszpanii było przeszkolenie i wyposażenie uczestników zainteresowanych reintrodukcją tradycyjnych upraw w umiejętności i wiedzę niezbędną do realizacji swoich pomysłów.

W Laboratorium Współtworzenia studenci, którzy uczestniczyli w Szkole Letniej oraz uczestnicy warsztatów utworzyli wspólną grupę i zaproponowali nowe modele, aby zmaksymalizować jakość, zrównoważony rozwój i wybory konsumentów.

KONKURENCJA W BIZNESIE

Konkurs New Business Competition został ogłoszony dla osób indywidualnych, start-upów i MŚP z siedzibą (lub w przyszłości) w regionach RIS w Europie, proponujących biznes plan skoncentrowany na zrównoważonej uprawie, przetwarzaniu i komercjalizacji produktów spożywczych opartych na starożytnych zbożach/pseudozbożach, roślinach leczniczych i aromatycznych ziołach. Uczestnicy z regionów RIS otrzymali 3 nagrody w wysokości 10000€. Zwycięski zespół został wybrany w każdym kraju przez niezależny zespół 5 sędziów, którzy reprezentowali Partnerów projektu, EIT Food. Laboratorium Współtworzenia i Konkurs na Nowy Biznes były ze sobą powiązane, ponieważ studenci/uczestnicy Warsztatów, którzy zaproponowali nowe modele, wzięli udział w Konkursie Biznesowym.

Poniżej przedstawiamy nazwiska zwycięzców:

Włochy: “Cotti in fragranza” Zespół, który zajmuje się resocjalizacją byłych młodocianych więźniów, umożliwiając im naukę piekarstwa i cukiernictwa

Polska: “Re-Waste Team”, która pracuje nad rozwojem zastawy stołowej wykonanej z ciasta lnianego

Spain: Entresetas, firma zajmująca się uprawą i komercjalizacją tradycyjnych grzybów i pieczarek z zastosowaniem praktyk rolnictwa regeneracyjnego, zintegrowanych w modelach B2B i B2C.