WARSZTATY I LABORATORIUM
„WSPÓŁTWORZENIA” ON-LINE

Polska: 28-29 września 2020
Hiszpania: 28-29 września 2020
Włochy: 19-20 września 2020

Warsztaty on-line będą trwały dwa dni i są przeznaczone dla specjalistów z sektora rolno-spożywczego, z regionów RIS we Włoszech, Hiszpanii i Polski, a także dla studentów Szkoły Letniej. Warsztaty będą obejmowały specjalistyczne seminaria poruszające takie tematy jak: zboża pradawne, rośliny lecznicze i aromatyczne oraz ich technologiczne i rynkowe perspektywy; monitorowanie upraw oraz cyfrowe wsparcie uprawy roślin; ewolucja modeli biznesowych dla rolnictwa na obszarach wiejskich.

Przebieg warsztatów:

  • Dzień 1: Współpraca studentów oraz rolników pod okiem ekspertów
  • Dzień 2: Laboratorium „Współtworzenia”