Projekt EITFood GROW ma charakter edukacyjny i jest skierowany do rolników,
studentów, doktorantów, naukowców i startupów.
Więcej informacji na temat poszczególnych wydarzeń edukacyjnych znajdziesz w zakładkach!

WORKSHOP 2021

WŁOCHY
GRECJA
POLSKA
PORTUGALIA
SŁOWACJA

Projekt EIT Food GROW jest finansowany ze środków EIT Food.
Liderem projektu jest Uniwersytet Turyński.
Partnerzy z Polski zaangażowani w projekt EIT Food GROW
to Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, firma Maspex oraz CLC North-East.

Główne zagadnienia

Wspiera
bioróżnorodność,
odtwarzając
pradawne i
tradycyjne UPRAWY.
Promuje
technologię
INNOWACYJNEGO
i zrównoważonego
rolnictwa.
Zachęca do życia
na obszarach wiejskich
poprzez
promowanie ŁAŃCUCHA
DOSTAW żywności.
Upowszechnia nowe
modele BIZNESOWE
poprzez zastosowanie
zaawansowanych
modeli biznesowych.

Partnerzy