Partner

TUM

Grupa badawcza z Katedry Ekonomiki Produkcji i Zasobów (PuR) Politechniki Monachijskiej specjalizuje się w empirycznej i teoretycznej analizie kwestii mikroekonomicznych, związanych z gospodarstwami rolnymi, spółkami, gospodarstwami domowymi oraz innymi podmiotami łańcucha dostaw. Grupa posiada kompetencje w produkcji i zarządzaniu, innowacjach i technologiach, zasobach i ekosystemach, zatrudnieniu na obszarach wiejskich, bezpieczeństwie żywieniowym oraz aspektach socjo-ekonomicznych czy rozwoju obszarów wiejskich. Skupia się na łączeniu metod jakościowych i ilościowych oraz premiuje podejście interdyscyplinarne i stowarzyszenia badawcze zarówno w Niemczech, jak i za granicą. Ponadto grupa posiada szerokie doświadczenie w koordynacji i wdrażaniu projektów europejskich (m.in. OECD, BMZ, BMBF, EUH2020).

Działa w ramach różnych międzynarodowych sieci badawczych, które zajmują się bioekonomią, zasobami naturalnymi, produkcją rolniczą, inteligentną technologią i kwestiami związanymi z rozwojem. Posiada szerokie doświadczenie w badaniach i analizach danych. Badacze z grupy są zaangażowani w liczne międzynarodowe projekty, których celem jest modelowanie, identyfikacja i pomiar kompromisów lub synergii między zrównoważonym rozwojem a produktywnością gospodarczą na różnych poziomach analizy (np. rolnym, firmowym, domowym, sektorowym, regionalnym, międzyregionalnym).

TUM

Philpp Mennig
philipp.mennig@tum.de

Roberto Camacho Villalba
roberto.villalba@tum.de