Projekt

Growing Consciousness: RIS Challenge – Rewitalizacja łańcuchów dostaw żywności
na obszarach wiejskich poprzez zrównoważone innowacje.

Projekt Growing Consciousness: RIS Challenge – Rewitalizacja łańcuchów dostaw żywności na obszarach wiejskich poprzez zrównoważone innowacje to seria działań edukacyjnych, które mają na celu zmniejszenie dystansu w zakresie innowacyjności pomiędzy obszarami wysokowydajnej produkcji rolnej, typowymi dla dużych intensywnie uprawianych terenów równinnych – a obszarami wiejskimi z rozdrobnioną produkcją, często prowadzoną w trudnym terenie, na których niszowo uprawiane są odmiany lokalne. Uczestnicy projektu zdobędą wiedzę na temat zrównoważonych, innowacyjnych metod uprawy oraz poznają nowoczesne narzędzia cyfryzacji rolnictwa, które pozwolą im efektywniej zarządzać gospodarstwem i zwiększyć wydajność plonów.

Celem projektu jest przeszkolenie rolników, którzy chcą żyć i pracować na obszarach wiejskich, a także wzbogacenie łańcucha dostaw żywności o innowacyjne uprawy pradawnych zbóż, które mogą być podstawą nowych lub odtwarzanych produktów spożywczych w Europie. Wiążą się z tym również nowe możliwości zagospodarowania strumieni bocznych oraz rozwój lokalnego przemysłu.

Biorąc pod uwagę wzrost popularności produktów powstałych na bazie pradawnych odmian zbóż – którym przypisuje się znacznie wyższą wartość odżywczą w stosunku do tych produkowanych na skalę przemysłową – możemy oczekiwać, że profesjonalnie przeszkolenie rolników z małych gospodarstw pozwoli im stać się pełnoprawnymi graczami na rynku produkcji żywności.

Głównym zadaniem projektu jest promowanie innowacyjności w sektorze rolno-spożywczym regionów RIS, polegającej na zwiększeniu bioróżnorodności odmian roślin uprawnych, dążeniu do zrównoważenia produkcji oraz upowszechnianiu takiego modelu łańcucha dostaw żywności, który zachęca do życia i prowadzenia działalności na europejskich obszarach wiejskich.

Ograniczenie bioróżnorodności upraw rolnych stawia pod znakiem zapytania możliwość wykarmienia świata w najbliższej przyszłości. W odpowiedzi na to wyzwanie proponujemy działania zachęcające europejskich producentów (zwłaszcza z regionów RIS) do zdywersyfikowania upraw, a także wprowadzania do łańcucha żywnościowego szerokiej gamy produktów z przetwórstwa zbóż, roślin leczniczych i ziół, pochodzących z upraw różnorodnych gatunków roślin. Produkty żywnościowe pochodzące ze zrównoważonych upraw będą coraz bardziej pożądane na rynku, szczególnie tam gdzie odpowiedzialna, pod względem środowiskowym i społecznym, konsumpcja, zyskuje na znaczeniu, a tym samym rzutuje na indywidualne decyzje konsumentów.