Partner

Uniwersytet Turyński

Uniwersytet Turyński to jeden z największych włoskich uniwersytetów, z ok. 74 tys. studentów i 3,9 tys. pracowników oraz 1,8 tys. studentów podyplomowych i stypendystów doktoranckich.

Uczelnia zarządza rocznie ok. 500 projektami na szczeblu krajowym i międzynarodowym i może pochwalić się długoletnią współpracą w zakresie programu badań strategicznych UE. W ramach programu ramowego H2020 do tej pory sfinansowano 118 projektów, z czego 27 było projektami skoordynowanymi, a 9 grantami na infrastrukturę badawczą. 

Głównymi obszarami specjalizacji i wiedzy specjalistycznej uniwersytetu są:

  • Bezpieczeństwo żywności›Diety i zachowania konsumenckie

  • Inżynieria spożywcza dla zdrowia

  • Identyfikowalność żywności i jej składników

  • Żywienie spersonalizowane

  • Rolnictwo precyzyjne

  • Zrównoważona ochrona upraw

  • Pakowanie

  • Waloryzacja odpadów organicznych

UNIWERSYTET TURYŃSKI
Via Giuseppe Verdi, 8, 10124 Torino TO