Partner

Turínska univerzita

Turínska univerzita (UniTo) je jednou z najväčších talianskych univerzít s približne 74.000 študentov, 3.900 zamestnancami, 1.800 postgraduálnymi a postdoktorandskými výskumníkmi.

UniTo spravuje asi 500 projektov ročne na vnútroštátnej aj medzinárodnej úrovni s dlhoročnými skúsenosťami s účasťou UniTo na strategickom výskumnom programe EÚ. V rámci programu H2020 bolo doteraz financovaných 118 projektov, z toho 27 koordinovaných a 9 grantov na výskumnú infraštruktúru.

Hlavné oblasti špecializácie a technologických znalostí UniTo sú:

  • Bezpečnosť jedla -> Diéty a správanie

  • Potravinárske inžinierstvo pre zdravie

  • Vysledovateľnosť potravín a prísad

  • Personalizovaná výživa

  • Presné poľnohospodárstvo

  • Udržateľná ochrana plodín

  • Balenie

  • Valorizácia organického odpadu

UNIVERSITÀ DI TORINO
Via Giuseppe Verdi, 8, 10124 Torino TO