Projekt VÝCVIKU venovaný poľnohospodárom vo vidieckych oblastiach,
zameraný na poskytovanie kultúrnych nástrojov
na kultiváciu a produkciu PLODÍN technologicky pokrokovým a udržateľným spôsobom

WORKSHOP 2021

GRÉCKO: 4. – 7. OKTÓBRA (bude určený dátum) | PORTUGALSKO: 26. OKTÓBRA | TALIANSKO: 16. OKTÓBRA
SLOVENSKO: 21. OKTÓBRA | POĽSKO: 18. – 19. novembra

Organizátorom projektu je EIT FOOD, ktorý vedie Turínska univerzita
podporený vďaka európskym fondom a sú doň zapojení partneri z poľnohospodárskeho sektoru.

Naše hlavné témy

Podpora.
Biodiverzita,
znovuobjavovanie.
ANTICKÉ
a tradičné plodiny.
Podpora
poľnohospodárske
technológie.
INOVATÍVNE
a udržateľné.
Propagujeme
život vo vidieckych
oblastiach.
REŤAZ
agropotravinárstva.
Predstavujeme nové
BUSINESS modely,
pomocou nástrojov.
podnikateľský.
pokročilý.

Partneri projektu