Partner

Agricolus

Agricolus S. r. l. je startup, ktorý vyvíja riešenia na podporu zavádzania špičkových technológií v poľnohospodárstve.
Poslaním je optimalizovať agronomické postupy podporou poľnohospodárov a poľnohospodárskych subjektov pomocou jednoduchých a ľahko použiteľných nástrojov Agri Tech vďaka inovatívnym technológiám zberu a analýzy údajov.
Jadrom spoločnosti je cloudový ekosystém aplikácií presného poľnohospodárstva: Systémy na podporu rozhodovania, predpovedné modely, inteligentná kontrola škodcov a chorôb, diaľkový prieskum. Kompletné riešenie pre každú agronomickú potrebu.
Myšlienka udržateľnej budúcnosti, vysoká profesionalita, veľké skúsenosti a dynamika definujú identitu spoločnosti Agricolus S. r. l., ktorého silu tvorí multidisciplinárny tím: Agronómovia a vývojári, technici GIS a dátoví vedci pracujúci pre moderné poľnohospodárstvo.
Agricolus predstavuje jeden z úspešných príbehov inteligentného poľnohospodárstva v Európe.

Stiahnite si bezplatnú používateľskú príručku Agricolus

AGRICOLUS S.R.L.
Via Settevalli, 320
06129 Perugia

www.agricolus.com
discover@agricolus.com

Federica Ferroni
discover@agricolus.com