Partner

Ústav reprodukcie zvierat
a výskum potravín, Poľská akadémia vied

Ústav reprodukcie zvierat a výskum potravín, Poľská akadémia vied (IARFR) je popredné centrum pre výskum a inovácie, ktoré spája interdisciplinárny výskum s cieľom navrhnúť vysokokvalitné potraviny a krmivo na optimalizáciu pohody spotrebiteľov a zvierat. Vykonávame základný a aplikovaný výskum v potravinách v oblasti spracovania a zmyslového vnímania, reprodukcie zvierat a akvakultúry.

Naše odborné znalosti zahŕňajú:

  • Navrhovanie udržateľných potravín s optimálnou výživovou hodnotou;
  • Vývoj prispôsobených výživových riešení na zníženie rizika chorôb spojených so stravou;
  • Využívanie techník omiky na overenie funkčnosti a autenticity potravín;
  • Využívanie agropotravinárskeho biomateriálu vrátane vedľajších tokov a odpadu.

Naše výskumné úlohy sú doplnené vzdelávacím programom pre mladých výskumných pracovníkov, kurzami profesionálneho rozvoja pre agropotravinárske malé a stredné podniky a zúčastnené strany, pretavením výsledkov výskumu do praktických riešení založených na trhu, trvalou spoluprácou so združeniami výrobcov potravín a spotrebiteľskými organizáciami, ako verejnosť zapájajúce činnosti.

IARFR