Ένα πρόγραμμα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, αφιερωμένο στους αγρότες σε αγροτικές περιοχές, με στόχο την παροχή πολιτιστικών εργαλείων για την καλλιέργεια και παραγωγή ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ με τεχνολογικά προηγμένο και βιώσιμο τρόπο

WORKSHOP 2021
PREDNÁŠKY

ΙΤΑΛΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΠΟΛΩΝΙΑ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΣΛΟΒΑΚΙΑ

WORKSHOP 2021 - PREDNÁŠKY

ΙΤΑΛΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΠΟΛΩΝΙΑ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Το έργο οργανώνεται από την EIT FOOD, με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο του Τορίνο,
υποστηρίζεται χάρη στα ευρωπαϊκά κονδύλια και περιλαμβάνει εταίρους του γεωργικού τομέα.

Τα κύρια θέματα μας

Ενθάρρυνση.
βιοποικιλότητας,
ανακαλύπτοντας.
Αρχαίες ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
και παραδοσιακές.
Προωθεί
μια καλλιέργεια
τεχνολογική.
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ
και βιώσιμη.
Υποβοηθά την ζωή
σε αγροτικές περιοχές
προωθώντας
μία ΑΛΥΣΙΔΑ
αγρο-διατροφική.
Εισαγωγή νέων
Μοντέλων BUSINESS,
χρησιμοποιώντας εργαλεία.
επιχειρηματικά.
Προηγμένου τύπου

Συνεργάτες του έργου