Partner

Grupo AN

Grupo AN je storočným družstvom a lídrom v španielskom agropotravinárskom sektore. Sme družstvo druhého stupňa, ktoré tvorí 160 poľnohospodárskych družstiev a 40 000 poľnohospodárov a majiteľov hospodárskych zvierat.
Grupo AN je najväčším producentom obilnín v Španielsku a je tiež vysoko aktívny na národných a medzinárodných trhoch s pšenicou, jačmeňom, kukuricou, repkou a slnečnicou. Sme predovšetkým producentmi poľnohospodárskych výrobkov vrátane ovocia a zeleniny, ktoré majú celosvetový komerčný záujem. Spotrebiteľovi tiež ponúkame naše výrobky vo všetkých možných formátoch: čerstvé, spracované, čerstvo rezané, chladené a konzervované.
Grupo AN je tiež jedným z najväčších operátorov na trhu s hydinou a nesporným lídrom na dodávateľskom trhu. Grupo AN komercializuje hnojivá a palivo, ktoré sa distribuuje v Španielsku prostredníctvom siete čerpacích staníc otvorených pre širokú verejnosť.
Okrem toho má Grupo AN aj sieť spracovateľských spoločností.
Jedným z nich je priemysel zeleninových konzerv, ktorý pripravuje konzervované výrobky, ktoré sú pripravené na konzumáciu po celý rok. Výrobky sú komerčne dostupné na národných aj medzinárodných trhoch.
Okrem toho má Grupo AN spoločnosť na spracovanie sortimentu štvrtého a piateho druhu. Pod obchodnou značkou ‘Diquesí’ ponúka Grupo AN svoje výrobky pripravené v ich továrni v Tudele.

GRUPO AN

Sara Esparza