SZKOŁA LETNIA ON-LINE

14-18 września 2020

Szkoła Letnia on-line będzie trwała pięć dni (od poniedziałku do piątku) i jest skierowana do studentów studiów magisterskich i doktoranckich różnych kierunków, zarówno rolniczych i przyrodniczych, jak i humanistycznych, technicznych czy ekonomicznych.

Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli akademickich i ekspertów, a tematy będą obejmowały zagadnienia łańcuchów dostaw żywności, zrównoważonych metod produkcji roślinnej, wpływu żywności na środowisko, zmian klimatycznych, a także poznanie dobrych praktyk w tym zakresie. Jednym z głównych celów Letniej Szkoły jest wypełnienie luki w wiedzy (na poziomie technicznym, biznesowym i kulturowym) istniejącej pomiędzy rolnictwem głównego nurtu, zdominowanym przez intensywną produkcję na terenach równinnych, a rolnictwem na terenach wiejskich charakteryzujących dużym stopniem fragmentacji pól uprawnych, często pośród gór lub na zboczach wzgórz, zajmującym się niszową produkcją odmian lokalnych.

Oficjalnym językiem Szkoły Letniej będzie angielski.