Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μας:

Growing Consciousness: RIS Challenge project aimed at revitalizing
αγροδιατροφικές αλυσίδες στις αγροτικές περιοχές μέσω της βιώσιμης καινοτομίας

ΓΡΑΨΤΕ ΜΑΣ

info@eitfoodgrow.eu

growingris@gmail.com